ข้อตกลงและเงื่อนไข การสมัครสมาชิก

สรุปกฏข้อห้ามบังคับของ Nanovech Affiliate Program

  1. ใช้คำหลัก “nanovech” หรือ “นาโนเวช” ในชื่อ Domain
  2. ใช้ Script หรือ Robot เข้ามาเก็บข้อมูลบนหน้าเว็บ nanovech.com,nv-organic.com,nanovechshop.com
  3. โฆษณาโดยใช้ Pop-up
  4. สั่งซื้อสินค้าผ่านลิ้งค์ Affiliate ของตัวเอง หรือ ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน และ ญาติพี่น้องกระทำการดังกล่าว


ข้อมูลที่ใช้ประกอบการสมัคร

การคำนวนค่าคอมมิชชั่น
1. จ่ายค่า COMMISSION สำหรับผลิตภัณฑ์ NANOVECH 10%
2. จ่ายค่า COMMISSION สำหรับผลิตภัณฑ์ฝากขาย 5%
3. ทางสมาชิก NANOVECH AFFILIATE สามารถถอนเงินค่า COMMISSION ขั้นต่ำ 1000 บาท
โดยทาง NANOVECH จะ รอเงิน 30 วันหลังจากที่มีการสั่งซื้อ เพื่อแน่ใจว่าไม่มีการคืนสินค้า
4. NANOVECH จะหัก ณ ที่จ่าย ท่านสมาชิกไว้ 2-3% ตามกฎหมายภาษีโฆษณา

การจ่ายเงิน

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ sales@nanovech.com