นโยบายการคืนสินค้า

หากลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ นาโนเวช แล้ว ไม่เห็นผลหรือไม่พอใจในประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของขวดสามารถส่งกลับมาที่เรา เรายินดีจะคืนเงินให้เต็มจำนวน ภายใน 15 วัน (นับจากวันที่ลูกค้าชำระค่าสินค้า)